Powiedziec swiat Kognitywna analiza tekstow literackich na przykladach

Dorota Korwin-Piotrowska

Powiedziec swiat Kognitywna analiza tekstow literackich na przykladach

Dorota Korwin-Piotrowska

Spis treAci:1. W stronA kognitywnej analizy tekstu1.1. Kognitywizm - sfera pojAciowych napiAA1.2. Od kognitywnej analizy tekstu do poetyki kognitywnej (i z powrotem)1.3. propozycje badawcze2. czytanie tekstu - czytanie przestrzeni (analiza wiersza Turner CzesAawa MiAosza)3. Dynamika sAA?w i obrazA?w (Notre-Dame Juliana Przybosia jako ikonomachia)4. JAzykowy obraz Awiata w Obmapywaniu Europy Mirona BiaAoszewskiego5. Styl i mapa mentalna (O Dziecku przez ptaka przyniesionym Andrzeja Kijowskiego6. ModalnoAA i komunikacja (O Pornografii Witolda Gombrowicza)7. ZakoAczenie: metafory w naszym (u)A?yciuBibliografiaIndeks nazwisk