Kalkulacja ceny pieniadza w lokatach, pozyczkach i kredytach

Witold Bien,Andrzej Bien

Kolejne wydanie cenionego opracowania, ktore zawiera dostosowane do roznych operacji i przedsiewziec finansowych zasady rachunku odsetek prostych i zlozonych, ustalania przyszlej i aktualnej wartosci (dyskonto) pieniadza, ratalnych splat pozyczek z uwzglednieniem ich oprocentowania itp. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osob, ktore podejmuja decyzje finansowe. Dlatego okreslone problemy zostaly przedstawione w sposob mozliwie jak najbardziej przystepny, ulatwiajacy wykorzystanie w praktyce. Celowo unikano metod wlasciwych dla matematycznych rozwazan. Natomiast zaprezentowane w opracowaniu zasady zostaly zilustrowane licznymi przykladami ulatwiajacymi zastosowanie tych zasad w roznych sytuacjach, jakie w praktyce wystepuja przy kalkulacji korzysci uzyskiwanych w wyniku roznych form lokat pienieznych (rachunki i depozyty w bankach, bony bankowe i skarbowe, bony komercyjne, weksle obce, obligacje itp.) oraz przy ustalaniu kosztu pieniadza towarzyszacego zaciaganym pozyczkom i kredytom z roznych zrodel. Istotne znaczenie maja rowniez scharakteryzowane w opracowaniu metody sprowadzania do porownywalnosci ustalanych wedlug odmiennych metod, a takze okreslania realnej ceny pieniadza, tj. po wyeliminowaniu skutkow inflacji i obciazen podatkowych. Ponadto w rozwinietej formie przedstawiono zasady kalkulacji przedsiewziec inwestycyjnych oraz oplacalnosci leasingu. Duza pomoc, ulatwiajaca zastosowanie w praktyce odpowiednich zasad, moga stanowic aneksy, zawierajace tablice wspolczynnikow w okreslajacych przyszla i aktualna wartosc jednostki kapitalu oraz jednostkowe raty jednolite splat kapitalu kosztu pieniadza nawet w przypadku zlozonych operacji finansowych. Tablice te moga byc takze wykorzystywane w celu dokonywania innego rodzaju obliczen analitycznych i statystycznych, dotyczacych zwlaszcza wskaznikow dynamiki okreslonych zjawisk gospodarczych.